Digitala processer

 

Vi ritar kartan åt dig

Hitta rätt lösning med vår arbetsmodell

Vi ritar kartan åt er när ni ska digitalisera er verksamhet vidare. Oavsett om det är i mindre projekt eller i större skala gäller det att börja i rätt ände. Det gör också att målet blir så mycket enklare att nå. Vår utgångspunkt är att den ena verksamheten inte är den andra lik, inte heller er. Just därför vet vi också hur väl vår metodik fungerar för att identifiera rätt lösning för varje verksamhetsbehov. Den har visat sig framgångsrik i åtskilliga projekt, system och integrationer. Här berättar vi mer om vår metodik.

 

Förstudie eller workshop?

För att verkligen identifiera era behov och närma oss de faktiska vardagsproblemen i era flöden vill vi integreras i er verksamhet. Först då kan vi snabbt förstå den och hur människorna i organisationen tänker och arbetar. Det ger oss både detaljperspektiv och god överblick.

Våra erfarna konsulter bedriver behovsanalyser för att få de rätta förutsättningarna för vår gemensamma väg framåt. Det utförs antingen i en förstudie där vi är flera konsulter från CITK som bland annat genomför intervjuer med nyckelpersoner i er verksamhet. Förstudien levereras i form av en rapport som beskriver er verksamhet, tillsammans med projektmål, direktiv, förslag på lösning, en aktivitetsplan, budhet och slutligen en offert. Det ger en klar idé om målbilden och önskade effekter av arbetet. Dessutom finns en checklista med ansvarsfördelning – allt för att ni ska veta vad ni kan förvänta er längs hela vägen.

Vid mindre uppdrag och projekt räcker normalt en workshop. Under en heldag eller två halvdagar intervjuas era nyckelpersoner och gemensamma diskussioner förs om projektet som resulterar i en arbetsrapport tillsammans med en införandeplan och offert.

Rätt beslut kan tas med alla förutsättningar på plats

Med vårt gedigna förarbete tillsammans, antingen genom en förstudie eller workshop, ska alla förutsättningar finnas på plats för att ni ska kunna ta ett beslut. Förutsatt att ni vill att vi börjar arbeta tillsammans får ni en orderbekräftelse ihop med en planering framåt. Nu börjar er digitaliseringsresa på riktigt!

Klara, färdiga, projektstart!

I tidigare nämnda aktivitetsplan, införandeplan och planering framåt har vi utkristalliserat hela projektets gång. Vid projektstarten får ni en kontaktperson hos oss som håller ihop helheten. Många av våra uppdragsgivare glömmer snabbt bort att vår konsult är extern då de ofta snabbt får en självklar plats i er organisation under projekttiden.

Smidigt införande och integration är A och O

Eftersom vi med våra konsulter arbetat nära er organisation sedan dag ett i projektet kan system enkelt genomgå ett smidigt införande. Vi är också experter på att få just era befintliga system att integreras med de nya som nu är på väg in. Det gör vi såklart utan att störa er dagliga verksamhet i övrigt, så att ni kan alltid kan fokusera på det ni kan bäst.

Vi lär er allt vi kan

För att kunna använda era nya system och dess fulla kapacitet genomför vi alltid utbildningar för era medarbetare och användare. Då lär vi er allt vi kan om systemen på ett pedagogiskt och skräddarsytt sätt. Ofta upprättar vi också ett supportavtal om några frågor skulle dyka upp längre fram.

Driftstart - det nya systemet flyttar in i er verksamhet

Innan systemet går ut skarpt i er verksamhet genomför vi en rad tester för att säkerställa att allting fungerar som det ska. Här är vi ytterst noggranna så ni inte ska dyka på något oväntat. Först därefter driftsätter vi systemen och ni kan nu börja skörda frukten av en mer effektiv och lönsam verksamhet!

Vi ser till att allt fungerar som det ska – även framåt

Era nya system är nu implementerade och integrerade men även framåt fortsätter vår relation. Vi följer alltid upp våra projekt och har en löpande dialog med våra uppdragsgivare framåt. Det uppfattar ofta våra kunder som tryggt och säkert, vilket är anledningen till att de stannar hos oss och i våra system år efter år. Vår kundkontakt är otroligt viktig för oss och supporten finns alltid nära till hands för er.

 

MATTHIAS FISCHER

Försäljning och marknadsansvarig

matthias.fischer@citk.se

Sigge Dufvander

Affärsutvecklare

sigge.dufvander@citk.se