Vår historia

1991
Ursprunget till CITK IT Konsult AB föddes i Örebro då Lars-Eric Dedorson tillsammans med några medarbetare startade företaget QD Örebro AB – ett franchisekoncept som fanns på många håll i Sverige. Redan då lades grunden till företagets nuvarande inriktning som konsultföretag med försäljning av affärs- och verksamhetssystem.

1997
Bolaget såldes till Martinssons Informationssystem, nuvarande ATEA.

2000
En kärntrupp av medarbetare såg nya möjligheter och lämnade Martinsson för att starta Compose IT Konsult och gå samman med dåvarande IT-bolaget Konfac som ändrade namn till Compose IT System. Båda bolagen verkade sedan som separata företag under det gemensamma varumärket Compose IT.

Då drift- och konsultbolaget så småningom fick olika målgrupper, växte tanken om en renodling av verksamheterna.

2014
Compose IT Konsult AB byter namn till CITK Konsult AB med samma inriktning och samma erfarna konsulter. Compose IT System med drift och infrastruktur behåller namnet Compose IT.