CITK Protokoll/Mötesstruktur

Ett enkelt system för att hantera olika kategorier av möten (försäljning, verkstad etc.) och framförallt dokumentation och protokoll.

Möten aviseras direkt till de medarbetare som är berörda av mötet utifrån olika kategorier av möten som man sätter upp i systemet.
Då det kan vara många som berörs av mötesbesluten så kan man i systemet enkelt se vilka som tagit del av informationen med ”Jag har läst” funktionen.

Systemet har en koppling till Docman men kan levereras som fristående databas om dokumenthantering redan finns.

 Kontakt

Matthias Fischer
070 342 53 51
matthias.fischer@citk.se

Sigge Dufvander
073 091 26 67
Sigge.dufvander@citk.se

      

Copyright © CITK IT Konsult AB 2019 All Rights Reserved.   


CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
 CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools