CITK Verktyg

CITK Verktyg hjälper verkstaden att hålla ordning på verktygen. Auktoriserade bilverkstäder behöver hålla verktygen kalibrerade och systemet hjälper till att hålla koll på serviceintervaller och att det är senaste versionen. Det är till stor hjälp vid en revision.
Även andra saker än verktyg ska ha service och besiktning, det kan gälla cisterner, automatiska portar, billyftar etc. Även där är systemet till stor hjälp.

Några av funktionerna i CITK Verktyg:

  • Få översikt över när verktyget, billyften, industriporten ska kalibreras eller besiktas
  • Läs in certifikat från exempelvis Indeco
  • Generera plocklistor för verktyg som behövs vid t.ex. ett kamremsbyte.
  • Låna verktyg mellan verkstäder på flera orter.
  • Ta ut rapporter på vad som saknas i verktyg.
  • Investeringsrapporter 

 

Möller bil är en av våra referenser på CITK Verktyg, läs gärna vad Marcus Pub hos dem berättar om systemet.

 Kontakt

Matthias Fischer
070 342 53 51
matthias.fischer@citk.se

Sigge Dufvander
073 091 26 67
Sigge.dufvander@citk.se

      

Copyright © CITK IT Konsult AB 2019 All Rights Reserved.   


CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
 CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools