Nybilshantering

CITK Nybil är en modul för att följa leveranser från fabrik till butik. Ett planeringsverktyg som effektiviserar.
Generalagenten tillhandahåller oftast en fil med leveransdata och på så sätt kan bilåterförsäljaren

  • Få överblick på vilka bilar som är på ingång
  • Ge säljaren en prognos när en viss bil kommer
  • Förbereda så bilen får plats på gården
  • Planera in den i serviceverkstaden för leveransservice
  • Ge slutkunden ett mer exakt leveransdatum.


Europeiska Motor (Toyota) är ett företag som använder CITK Nybil och på så sätt effektiviserar flödet mot kunden.

CITK Nybil finns som molntjänst.

 Kontakt

Matthias Fischer
070 342 53 51
matthias.fischer@citk.se

Sigge Dufvander
073 091 26 67
Sigge.dufvander@citk.se

      

Copyright © CITK IT Konsult AB 2019 All Rights Reserved.   


CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
 CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools