Webben är utgångspunkten i alla system

Alla system utvecklas idag så de kan användas med en vanlig webbläsare. Det gäller inte bara hemsidor utan även verksamhetssystem. Med ett intranät glider ofta information och produktion ihop och i den skärningspunkten är det klokt att samarbeta med en partner som har utgångspunkten att effektivisera dina processer och flöden.

Vi använder modernaste teknik och stödjer oss på de ramverk och riktlinjer som finns. Nu arbetar vi med HTML5, CSS3 och Javascript på klientsidan. I många lösningar nyttjar vi ramverk för att underlätta utvecklingsarbetet, som tex Jquery.

Vi har utvecklat mängder av hemsidor och intranät och vårt kraftfulla och beprövade verktyg CITK NET används idag av många företag. Naturligtvis är det anpassat även för mobilen och innehåller e-handelslösning.

Grafisk utformning

Vi är flexibla när det gäller utformningen av det grafiska gränssnittet och använder gärna företagets grafiska profil om det finns. I många projekt samarbetar vi med kundens befintliga webb- eller reklambyrå.
 

Hur vi kan hjälpa dig? Ring så lyssnar vi på dina behov.

Matthias Fischer
070 342 53 51
matthias.fischer@citk.se

Sigge Dufvander
073 091 26 67
Sigge.dufvander@citk.se

 

      

Copyright © CITK IT Konsult AB 2019 All Rights Reserved.   


CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
 CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools