Behöver du anpassa systemet så att det passar som handsken?

Vi arbetar dagligen med att anpassa och skapa nya system. Våra 14 konsulter jobbar med mindre och medelstora företag som specialister i olika projekt för att utveckla verksamhetens system så de passar som handen i handsken.
Det är en klar fördel att ha breda kunskaper i företagens vanliga processer och det har vi. Till exempel inom ekonomi, tillverkning, kvalitet och lager.

Men därutöver kunskaper inom renodlad informationshantering med intranät, internet, e-handel, projekt- och dokumenthantering, ärende- och avvikelsehantering.

Vi har också konsulter som är specialister på att omsätta dagliga arbetsuppgifter till effektiva flöden och rutiner med IT-stöd.

Vanligtvis arbetar vi med hela kedjan från förstudie, projektledning, utveckling, driftsättning till utbildning.
 

Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet!

Matthias Fischer
070 342 53 51
matthias.fischer@citk.se

Sigge Dufvander
073 091 26 67
Sigge.dufvander@citk.se