System som byter information sparar tid

I nästan alla projekt vi genomför gör vi någon form av integration mot befintliga system. Det är ofta det som gör att slutresultatet blir det som man har tänkt sig – att du blir mer effektiv och lönsam.

Men systemintegration kan ibland också öppna helt nya affärer för dig. Information som integreras och förädlas på vägen öppnar nya insikter, låt oss ta ett exempel:
Du har ett ordersystem och ett CRM system. De är inte integrerade med varandra….

Under 20 år har vi utfört mängder av olika integrationslösningar. Vi har gedigen erfarenhet från arbete med de vanligaste databaserna på marknaden. Det i kombination med kunskaper i många programspråk och kreativ lösningsförmåga har lett till ett oräkneligt antal lyckade projekt.

Systemintegration kan handla om en enkel export av data från affärssystem till lönesystem, såväl som en avancerad onlinelösning mellan e-handel och affärssystem. Vi jobbar med de vanligaste moderna teknikerna och utifrån förutsättningarna väljer vi den bästa.

Vad funderar du på när du har läst det här? Ring och prata med:

Matthias Fischer
070 342 53 51
matthias.fischer@citk.se

Sigge Dufvander
073 091 26 67
Sigge.dufvander@citk.se