Konsten att lyssna och förstå

Digitalisering börjar med att lyssna och förstå dina behov. Vi ställer höga krav på oss själva i kunskaper, erfarenheter och att vi kan förmedla dem på ett begripligt sätt.

Vi kan ekonomi, tillverkning, kvalitet, lager och renodlad informationshantering. Därför kan vi hjälpa dig hela vägen med:

  • Förstudier
  • Projektledning
  • Systemutveckling
  • Att införa affärssystem
  • Integration
  • Webbproduktion med intranät, extranät och e-handel
  • Utbildning, förvaltning och vidareutveckling

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar? Kontakta:

Matthias Fischer
070 342 53 51
matthias.fischer@citk.se

Sigge Dufvander
073 091 26 67
Sigge.dufvander@citk.se

      

Copyright © CITK IT Konsult AB 2019 All Rights Reserved.   


CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
 CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools