Vill du jobba med landets mest erfarna konsulter

Konsten att lyssna och förstå

Digitalisering börjar med att lyssna och förstå dina behov. Vi ställer höga krav höga krav på oss själva i kunskaper, erfarenheter och att vi kan förmedla dem på ett begripligt sätt.

Vi kan ekonomi, tillverkning, kvalitet, lager och renodlad informationshantering. Därför kan vi hjälpa dig hela vägen med:

  • Förstudier
  • Projektledning
  • Systemutveckling
  • Att införa affärssystem
  • Integration
  • Webbproduktion med intranät, extranät och e-handel
  • Utbildning, förvaltning och vidareutveckling

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar? Kontakta:

Matthias Fischer
070 342 53 51
matthias.fischer@citk.se

Sigge Dufvander
073 091 26 67
Sigge.dufvander@citk.se

      

Copyright © CITK IT Konsult AB 2017 All Rights Reserved.   


CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools