Vi ritar kartan åt dig.

Vi har en väl beprövad metod för att ta fram kundens behov och mejsla ut exakt den lösning kunden behöver. Våra erfarna konsulter intervjuar nyckelpersonerna i kundens företag och presenterar sedan en rapport som beskriver behoven och lösningen. Rapporten blir sedan underlag för att införa det nya affärs- eller verksamhetssystemet.

Vilken behovsanalys passar dig?

Ibland behövs fullskaliga behovsanalyser, till exempel då en förändring blir genomgripande i hur ditt företag ska arbeta framåt. 

Om uppdraget är mindre och inte innebär någon genomgripande förändring så räcker normalt en workshop. Den genomförs tillsammans under en heldag eller två halvdagar och dokumenteras i form av en rapport som blir underlag för att införa det nya affärs- eller verksamhetssystemet.

Varför förstudie?

Förstudien är ett viktigt dokument för att ta fram projektmål, projektdirektiv och -definition, aktivitetsplan, tidplan, budget m m. I denna analys bör en klar idé om projektets målbild och önskade effekter kunna presenteras.

Vill du veta mer om våra förstudier? Kontakta:

Matthias Fischer
070 342 53 51
matthias.fischer@citk.se

Sigge Dufvander
073 091 26 67
Sigge.dufvander@citk.se