CITK Tools - Enkla verktyg för tuffa uppgifter

Tre saker du ska tänka på när du väljer CRM-system

Enligt oss finns det tre grundläggande saker ett CRM-systems ska uppfylla för att fungera hela vägen:

ENKELT
En del av oss på CITK är säljare i själ och hjärta. Om vi ska använda ett system utan tvång så måste det vara enkelt att använda, gå snabbt att registrera data och skapa ordning och reda. CITK CRM är väldigt enkelt och användarvänligt och därför gör det skäl för namnet "säljstöd".

INTEGRERAT
System för säljstöd bör vara en integrerad del i affärssystemet. Tyvärr lever alldeles för många företag med åtskilda affärs- och säljstödssystem. Men CITK CRM  kan integreras med i princip vilket affärssystem som helst.

MOBILT
Självklart fungerar CITK CRM lika bra för säljaren i mobilen eller i iPaden ute på fältet som på datorn hemma på kontoret.
 

Här är några av funktionerna i CITK CRM:

 • Kundkort med samlad kundinformation
 • Alla dokument tillhörande aktuell kund
 • E-post-korrenspondens
 • Utskick, gjorda och planerade
 • Offerter, både tidigare som ej blivit affär samt aktuella
 • Kampanjer
 • Tagna affärer
 • Status i affärsprocess
 • Anteckningar från kundsamtal/möten
 • Påminnelser från systemet om nästa kontakt
 • Integration affärssystem

Kontakta oss om du funderar på säljstöd i ditt företag:

Matthias Fischer
070 342 53 51
matthias.fischer@citk.se

Sigge Dufvander
073 091 26 67
Sigge.dufvander@citk.se

 

      

Copyright © CITK IT Konsult AB 2017 All Rights Reserved.   


CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools