Långsiktigt samarbete

Vårt mål med att leverera ett affärssystem är att du aldrig skall behöva byta det igen. Däremot vill vi gärna vara med när våra kunder växer och vidareutvecklas. Vi gillar att hjälpa till att lösa nya behov med kreativa tankar och med den erfarenhet vi samlat på oss genom åren. Vi finns alltid tillhands för att lyssna!

Analyser

Pyramid Business Studio erbjuder naturligtvis rätt verktyg för Business Intelligence och där man enkelt kan analysera all data som finns i systemet. För de som är vana att jobba med Excel så är Pyramid integrerat med Officepaketet vilket innebär att man automatisk kan överföra data till Excel för djupare analyser.

Med rätt analysverktyg lär du dig snabbt hur man navigerar ett företag istället för att rätta till kursen i efterhand. Vi kan hjälpa till att skapa dessa analysverktyg för att snabbt ta ut en ny kurs - om det behövs.

Utbildning

En väl utbildad personal är en förutsättning för att utnyttja systemet på bästa möjliga sätt. Vi kan erbjuda generella eller företagsspecifika utbildningar inom områden som exempelvis analys av statistik och handhavanden i Pyramids moduler.

Anpassningar

Pyramid har över 40 standardmoduler. Men i bland räcker de inte riktigt till. Då hjälper vi er att utveckla helt skräddarsydda lösningar. Certifierade konsulter med lång erfarenhet arbetar dagligen i större och mindre utvecklingsprojekt. Det blir som du tänkt dig!