Våra kompetensområden

Kompetens är svår att beskriva i ord. För oss handlar det om att man förutom akademisk utbildning ska bära med sig praktiska kunskaper från olika branscher. Detta i kombination av allt vi har lärt oss av våra kunder och deras projekt, tar vi med oss in i nästa projekt.

Våra konsulter har sedan början av 90-talet erfarenhet av att implementera affärssystem. Vid millenniumskiftet började samarbetet med Unikum i Lund och med affärssystemet Pyramid. Våra konsulter är certifierade och har erfarenhet av införande av affärssystem i många branscher.

I följande sex områden har vi kärnkompetens:

Redovisning och redovisningsprocesser

Med stöd av organisation, modeller, rutiner och uppföljning skapas resultat. Snabba bokslut, likviditetsuppföljning och lagervärdering tillsammans med rätt nyckeltal ger nödvändiga beslutsunderlag för en riktig verksamhetsstyrning.

Material och produktionsstyrning

Att nå hög produktivitet utan att minska flexibiliteten ligger i varje företags intresse. Att upprätta strukturer och utnyttja möjligheter för nå effektiv material- och produktionsstyrning är viktiga element.

Logistik

Snabb orderadministration med minimal lagerhållning är ofta målsättningen. Den erfarenhet som krävs för att skapa ett rationellt order och inköpsflöde har vi hämtat från olika branscher.

Kvalitetsarbete

I flera projekt har vi arbetat med olika typer av avvikelsehantering, med integrerade arbetsflöden och uppföljningsmodeller. Därtill finns kompetensen kring elektroniska verktyg och metoder som krävs vid avancerad certifiering.

Marknad

Kundkontakt skapar stora informationsmängder. Ibland händer det att man tappar bort uppgifter om kunden eller att informationen enbart finns hos en enskild medarbetare. Ett smart sätt är att spara värdefull information i affärssystemet och låta alla inom företaget dela på kunskapen.

Integration med andra system

I ovanstående processer förekommer ofta integrationer med andra system, antingen inom det egna bolaget eller mot kunder och leverantörer. Vår styrka är erfarenhet av många olika system samt förståelse för olika tekniker att utbyta information.