Hur tänker du kring affärs-  och verksamhetssystem?

CITK är ett företag med ett team sammansvetsade konsulter som har lång erfarenhet av att effektivisera processer och flöden i företag.

Vi utgår alltid från hur människorna i din organisation tänker. Vårt sätt att förstå och ligga nära din verksamhet leder ofta till en lång relation.
Läs mer om våra tjänster >>

Värdesätter du erfarenhet och bredd?

Vi har över 20 års erfarenhet av att effektivisera processer och flöden i företag. Vi arbetar med kunder inom snart nog alla brancher. Vi arbetar ständigt för att upplevas som en stabil partner vilken bidrar till bästa möjliga kundnytta.

Vill du göra ditt företag mer effektivt och lönsamt?

CITK hjälper företag att bli effektivare genom att omsätta dagliga arbetsmoment till effektiva processer och flöden.
Det gör vi genom att utveckla affärs- och verksamhetssystem med utgångspunkt i hur du och din organisation tänker.
Vi är idag 12 väl sammansvetsade konsulter där de flesta av oss har jobbat över 10 år tillsammans. 


CITK Tools är samlingsnamnet för ett antal komponenter som var för sig eller gemensamt ger en kraftfull grund att stå på när du ska utveckla dina verksamhetssystem.

De är utvecklade av oss själva och är därför en säker och kostnadseffektiv väg att gå när vi samarbetar.
 
Läs mer om våra produkter >>

      

Copyright © CITK IT Konsult AB 2017 All Rights Reserved.   
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools